Transparentnost


Kriptokuna

Popis svih adresa (brojeva računa) koje na sebi imaju Kriptokunu možete vidjeti ovdje.

Popis svih transakcija glavnog Kriptokuna bankarskog računa možete vidjeti ovdje.

Adresa Kriptokune

3PPc3AP75DzoL8neS4e53tZ7ybUAVxk2jAb

AINT (bankarski) token

Popis svih adresa (brojeva računa) koje na sebi imaju AINT bankarski token možete vidjeti ovdje.

Popis svih transakcija glavnog AINT bankarskog računa možete vidjeti ovdje.

Adresa AINT tokena

3PBmmxKhFcDhb8PrDdCdvw2iGMPnp7VuwPy

Raspodjela AINT tokena

Ukupan broj: 144.000 (144 tisuće) tokena s 8 decimala.

125.000 - Održavanje projekta i pokretanje Kriptomarke, Kriptodinara i ostalih ekvivalentnih stabilnih valuta.
10.000 - Crowdfunding kompletne decentralizacije i direktnog bankarstva *
5.000 - Plaća autorima i podržavateljima za dosadašnji rad od tri godine.
4.000 - Podjela blokiranim građanima Republike Hrvatske.

* Samo ovih 10 tisuća potpada pod crowdfunding pravila opisana na postani bankar stranici.